Aktuality

Žáci Nerudovky nabírají zkušenosti v Rohde & Schwarz

Žáci Nerudovky nabírají zkušenosti v Rohde & Schwarz

Po roce protiepidemických omezení a restrikcí spolupráce vimperského závodu a Střední a základní školy Vimperk, Nerudova pokračuje. Žáci oborů Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Mechanik elektrotechnik tak opět zahájili odborné praxe přímo v Rohde & Schwarz.

Žáci projdou nejprve odborným výcvikem na firemním školicím středisku, kde si pod dohledem zkušených lektorů osvojí důležité znalosti a praktické dovednosti. „Snažíme se navázat na rámcový plán stanovený ministerstvem školství pro dané obory a skloubit tak potřebnou teorii s praxí,“ vysvětluje lektorka Libuše Netáhlová. Tento školní rok se ve firmě střídají studenti druhých a třetích ročníků. Druhý ročník bude více zaměřen na manuální činnosti. „Dbáme na metodiku pájení a systematicky praktikanty vedeme napříč všemi typy pájení. Kolega se jim bude věnovat po elektrotechnické stránce s praktickými cvičeními a bude případnou oporou pří doučování v odborných předmětech,“ doplňuje Libuše Netáhlová. Třeťáci budou vedle popsaných zručností absolvovat i výuku IPC-A-610, kterou se podařilo zařadit do školního výukového programu a před závěrečnými zkouškami budou skládat certifikaci z této normy. Odměnou jim bude platný certifikát, který mohou zhodnotit při výběru povolání.

Cílem přípravy na školicím středisku je co nejlépe praktikanty připravit přímo do provozu, kde se budou v průběhu druhého pololetí zařazovat do výroby. Dle předem stanoveného plánu se budou střídat na jednotlivých pracovištích, aby si osvojili znalosti všech elektro zaměření firmy. Po celou dobu budou pod dohledem výrobních mistrů, kteří jim tak předají své zkušenosti. Žáci díky tomu poznají reálný chod moderního elektro závodu a budou především kvalitně připraveni na vstup na trh práce.

Podpis smlouvy
Podpis smlouvy
Podpis smlouvy
Podpis smlouvy

Uzavřeli jsme strategické partnerství s plzeňskou univerzitou

Ve středu 13.10.2021 uzavřeli zástupci vimperského závodu a obchodního zastoupení Rohde & Schwarz Praha strategickou spolupráci s Fakultou elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni.

Fakulta elektrotechnická ZČU a Rohde & Schwarz dosud rozvíjely společné aktivity na úrovni dílčích projektů. Uzavřením smlouvy o strategickém partnerství se otevřely dveře k širšímu propojení jak ve výzkumné oblasti, tak unikátním technickém vzdělávání studentů FEL ZČU. V této oblasti je cílem rozšířit technické zázemí fakulty o špičkové přístrojové vybavení laboratoří, které přispěje k rozšíření teoretických znalostí studentů. Studenti díky spolupráci také získají možnost odborných stáží a budou moci využít nové stipendijní programy. „Dlouhodobé strategické partnerství mezí FEL ZČU a společností Rohde & Schwarz je pro nás důležité a přínosné. Umožňuje našim studentům využívat nejmodernější měřicí instrumentaci a nabízí jim možnost zapojit se do zajímavých výzkumných a vývojových projektů. Naše výzkumné a vývojové týmy spolupracují na vývoji nejmodernějších technologií, které budou následně průmyslově aplikovány společností Rohde & Schwarz,“ říká děkan Fakulty elektrotechnické Zdeněk Peroutka. Podpisem smlouvy o strategickém partnerství podle něj dochází ke spojení know-how Fakulty elektrotechnické, která patří dlouhodobě v oblasti výzkumu a vývoje vysokofrekvenční a měřicí techniky k renomovaným vývojářům, s předním světovým výrobcem této techniky. „Dlouhodobé strategické partnerství mezi společností Rohde & Schwarz a univerzitou je pro nás mimořádně významné. Spolupráce mezi Fakultou elektrotechnickou Západočeské univerzity a námi zobrazuje pomyslný most mezi podnikatelským a univerzitním prostředím. Efektivní spoluprací mohou studenti získávat praktické znalosti a zároveň je možné vědecké znalosti aplikovat v technologickém prostředí našeho koncernu,“ konstatuje Ingo Herzog, jednatel společnosti Rohde & Schwarz Vimperk, kterého při slavnostním podpisu smlouvy zastoupil jednatel Rohde & Schwarz Praha Pavel Šalanda.

News

Den otevřených dveří pro uchazeče o zaměstnání.

Sobota 16. října 2021 od 9 do 12 hodin

Přijďte si prohlédnout zázemí moderní technologické společnosti a informujte se o volných pracovních pozicích a dalších benefitech.
K dispozici Vám budou naši personalisté i specialisté z oboru.
Najdete nás na adrese Špidrova 49, Vimperk.

Každý nový zaměstnanec získá náborový příspěvek 30.000 Kč.

MIMOŘÁDNÁ PRÉMIE A ZVÝŠENÍ MEZD JAKO ODMĚNA ZA PRACOVNÍ NASAZENÍ V DOBĚ KORONAVIRU

Zvýšení mezd a prémie 20 000 Kč – tak děkujeme našim zaměstnancům.

Výsledkem jednání vedení naší společnosti a odborové organizace ZO OS KOVO byla jednoznačná shoda na mimořádném ocenění zaměstnanců za energii a úsilí, které projevili i navzdory ztíženým podmínkám spojených s pandemií koronaviru. Obě strany si velmi váží podpory zaměstnanců a jako projev uznání se dohodly na vyplacení mimořádné prémie všem zaměstnancům na hlavní pracovní poměr ve výši 20.000 Kč.

Od nového obchodního roku, tedy od 1. července 2021, si naši zaměstnanci také polepšili o více než 6 %. Po zohlednění všech příplatků a dalších benefitů pak překročí průměrná mzda v novém obchodním roce částku 38.500 Kč. Jsme zaměstnavatelem, který je schopen plnit své závazky i v době, kdy se celosvětové hospodářství nachází v nejistotě a zároveň jsme rodinná společnost a spokojenost a důvěra našich zaměstnanců je pro nás prioritou. Jistota zaměstnání, kontinuální zvyšování mezd a nadstandardní pracovní podmínky nás staví do pozice stabilního zaměstnavatele a jsme velmi rádi, že i letos můžeme ocenit práci našich zaměstnanců a nabídnout jim řadu dalších benefitů.

Lepší podmínky pro zaměstnance představuje i navýšení příspěvku na dopravu do zaměstnání a navýšení pohyblivé složky mzdy, tzv. osobního hodnocení. Mezi další poskytované benefity patří příspěvek na penzijní a životní pojištění, dotované stravování, týden dovolené navíc a mnoho dalších.

Pristroj

HI-TECH PRODUKCE VE VIMPERKU: JIŽ 20 LET

Psal se 26. březen 2001, kdy Rohde & Schwarz založila svůj první výrobní závod mimo území Německa a odstartovala tak úspěšnou dráhu svých aktivit v jižních Čechách. Dnes více jak třetina veškeré produkce špičkových technologií tohoto nadnárodního koncernu pochází právě z vimperského závodu a je dodávána zákazníkům do celého světa.

Příběh Rohde & Schwarz v České republice se začal odvíjet po pádu železné opony, kdy došlo k navázání spolupráce se společností Tesla, a.s. Po 10 letech kooperace v oblasti kabelové výroby bylo rozhodnuto o odkoupení budov, pozemků a pracovních smluv všech tehdejších zaměstnanců a v roce 2001 vznikl ve Vimperku samostatný výrobní závod Rohde & Schwarz. Od té doby se z dodavatele dílů stal výrobce finálních přístrojů Rohde & Schwarz. Postupem času se závod kvalifikoval jako rovnocenný partner odborné laboratoře v Mnichově a vimperští kolegové se začali podílet na vývoji nových produktů. Investice od samého počátku směřovaly do budování nových hal, potřebného zázemí, školení pracovníků a především technologického vybavení umožňujícího další růst. Dnes branami společnosti prochází více než 800 zaměstnanců a výrobní plocha se z 3.500 m2 rozšířila na 40.500 m2.

Zajišťujeme bezpečnější a propojenější svět

Vimperský závod vyrábí v rámci koncernu širokou škálu produktů, které jsou špičkou v oboru pozemní, námořní i letecké komunikace (jak v civilním, tak v armádním sektoru), radiomonitoringu, v systémech pro zpracování obrazu i zvuku a v oblasti měřicí techniky. Příkladem jsou například osciloskopy, signální generátory či spektrální analyzátory. Našimi zákazníky jsou provozovatelé mobilních sítí, výrobci mobilních telefonů, státní instituce, filmová studia nebo mezinárodní letiště, kde naše technologie zprostředkovávají spojení mezi piloty a řízením letového provozu.

Neustálý rozvoj

V uplynulých letech nedocházelo pouze k rozšíření výrobního portfolia. Náročnost výroby a důraz na špičkovou kvalitu jde ruku v ruce i s rozvojem výrobních technologií. Vedle nasazení kolaborativní robotiky je to například precizní výroba vysokofrekvenčních kabelů, jejíž zvládnutí není snadné a vyžaduje cit pro přesnost i pochopení podmínek vysokofrekvenčního přenosu.

Významnou část produkce tvoří i oblast osazování a testování desek plošných spojů. Díky nedávné investici do osazovací technologie za téměř 100 mil. Kč probíhá výroba elektronických sestav již na čtyřech automatických výrobních linkách. Instalací čtvrté osazovací linky bylo zároveň rozhodnuto o dalším růstu a strategickém směrování závodu.

SMT Linka

Investice do nové SMT osazovací linky za téměř 100 mil. Kč zajistí další rozvoj našeho závodu.

Do roku 2021 jsme vstoupili s jasnou vizí. Své aktivity rozšiřujeme především v elektro oblasti a budeme i nadále růst. Díky dobrým výsledkům a potenciálu, který závod nabízí, bylo vlastníky rozhodnuto o uvolnění dalších investic na modernizaci zařízení a technologií. Nová SMT osazovací linka rozšířila výrobní možnosti a zároveň nabízí možnost zajímavých pracovních míst.

Před dvaceti lety jsme začínali s více než stovkou zaměstnanců. Nyní prochází branami našeho závodu přes 800 lidí a nábor dalších pracovníků nekončí. Důvodem jsou nové aktivity a projekty především v oblasti elektro výroby. Velkou změnou si prošlo především oddělení zaměřené na osazování a testování desek plošných spojů.

Vše je spojeno se strategickým rozhodnutím koncernu, kdy došlo v našem závodě k redukci předvýrobního řetězce kovovýroby a dochází k dalšímu rozvoji výroby finálních produktů Rohde & Schwarz. Tento rozvoj byl podmíněn právě investicí do nové osazovací linky s výrazně vyšší kapacitou. Nová technologie patří ke špičce ve výrobě elektrotechniky, posiluje postavení vimperského závodu v rámci celého koncernu a zajistí zvládání budoucích technologických projektů. Instalace nové technologie byla spojena s velmi náročnou logistickou operací a stěhováním několika výrobních segmentů. I navzdory nepříznivým podmínkám způsobených pandemií se vše podařilo zrealizovat dle plánu a od prosince loňského roku najdeme v našem závodě již čtyři SMT osazovací linky.

Production-Plant-Vimperk-nove-rozmisteni_screen_1440x.jpg

Navýšení produkce a nasazení nových technologií jde ruku v ruce s náborem kvalifikovaného personálu. V tuto chvíli máme 16 volných pozic. Své uplatnění u nás najdou zaměstnanci s elektro vzděláním, ale také všichni ti, kteří chtějí svou kariéru spojit s prací na produktech, které se řadí k celosvětové špičce v oboru. Hledáme tedy elektroinženýry, technology, IT profesionály a celou řadu dalších profesí od montážních techniků přes logistiky až po zkušební techniky.

Firemní školka Koumáčči
Firemní školka Koumáčči
Open Lightbox

Královská školka Rohde & Schwarz Koumáčci má své první žáčky

Od prvního rozhodnutí o zřízení podnikové dětské skupiny pro děti našich zaměstnanců uplynuly více než dva roky a konečně jsme se dočkali. Školka otevřela své brány a 4. května přivítala první Koumáčky. O docházku dětí projevilo zájem mnoho rodičů. Úspěch sklízí především výchovný plán zaměřený na přírodu, techniku a angličtinu. Děti si samozřejmě oblíbily i tři paní vychovatelky, které mají bohaté zkušenosti ze státních školek.

Zázemí Koumáčků se nachází v areálu Lesostaveb, který se rozhodla Rohde & Schwarz v roce 2018 odkoupit. Tím byl zahájen i projekt výstavby školky. V první fázi bylo počítáno s rekonstrukcí původní budovy nacházející se v areálu. Přestavba se ale ukázala z důvodu splnění hygienických norem jako nevýhodná a přistoupilo se k variantě novostavby. Následovali nutné terénní úpravy, demolice nepotřebných hal, výběr stavební firmy, návrhy interiéru apod. První stavební práce započaly v srpnu loňského roku a za 9 měsíců bylo hotovo.

Královská školka Rohde & Schwarz je provozována jako dětská skupina a je určena pro děti ve věku od 1 roku do 6 let. Provozní doba je uzpůsobena pracovním směnám v našem závodu, třída je otevřena každý pracovní den od 5:45 do 17:00 hod. Výhodou je i provoz během prázdnin. Stravu Koumáčkům připravuje firemní restaurace Aramark, nebo si mohou děti přinést vlastní z domova. Poskytovaletem služeb je Asociace jihočeských rodin z.s., zastoupena paní Jaroslavou Královou. Přes ni probíhá i přihlašování dětí a ostatní organizační záležitosti. Dle zákona o dětských skupinách se o děti starají tři pečující osoby. První den strávily Koumácci v doprovodu svých rodicu. V soucasné dobe do školky dochází 16 detí.

JAROSLAVA KRÁLOVÁ

JAROSLAVA KRÁLOVÁ

Dosavadní dětské skupiny: http://www.kralovskaskolka.cz/

  • Královská školka Písek, Heřmaň, Strakonice, Kestřany

Další aktivity:

  • Královský maraton v Písku
  • Královské prázdniny

Interiér školky je vybaven dle nejnovějších trendů a děti plně využívají nabízené aktivity.

Královská školka Rohde & Schwarz
Královská školka Rohde & Schwarz

Venkovní hry mohou děti trávit na přilehlé zahradě, která je vybavena interaktivními prky.

Královská školka Rohde & Schwarz
Královská školka Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz Vimperk se stal vítězem I. ročníku soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+

Zaměstnáváme osoby bez ohledu na jejich věk

Z rukou hejtmanky Jihočeského kraje jsme 28. února 2020 převzali ocenění za zaměstnávání osob starších 55 let. Vyhlášení proběhlo v rámci soutěže Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+ pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí a Jihočeským paktem zaměstnanosti. V kategorii jihočeských firem nad 250 zaměstnanců jsme se umístili na zlaté příčce.

Rohde & Schwarz si je vědomo potenciálu a znalostí starších pracovníků, kteří jsou dle vyjádření vedoucího Personálního oddělení Milana Černého přínosem nejen z hlediska dlouholetých zkušeností, ale prokazují vysokou míru loajality a zodpovědnosti vůči pracovním povinnostem. V současné době pracuje ve vimperském závodě cca 10 % osob starších 50 let. „S problémy při začlenění starších kolegů do mladšího kolektivu se nepotýkáme. Obě generace se vzájemně doplňují a předávají si své znalosti. Pracovníkům se snažíme vyjít vstříc i přizpůsobením pracovního prostředí či možností dalšího vzdělávání,“ vysvětlil Milan Černý.

Společnost přátelská