About-rohde-schwarz-press-news_970350938_2880x_gradient.jpg

Mnichov / 31.10.2022

Společnost Rohde & Schwarz navzdory globálním nejistotám uzavřela další úspěšný hospodářský rok

Technologický koncern Rohde & Schwarz, uzavřel hospodářský rok 2021/2022 s vyšším obratem a větším objemem přijatých zakázek. Strategické zaměření na témata komunikace, informace a bezpečnost zajistilo koncernu vysokou odolnost i v globálně nejistých časech. Podnikatelské subjekty a státy budují svojí technologickou a digitální suverenitu díky vyspělé technologii dodané koncernem.

Centrála koncernu Rohde & Schwarz v Mnichově, Německo
Centrála koncernu Rohde & Schwarz v Mnichově, Německo

Průběh hospodářského roku 2021/2022 (červenec až červen) byl poznamenán protichůdnými tendencemi. Obrat vzrostl na 2,53 miliard eur. Kladný hospodářský výsledek naplnil očekávání. Objem přijatých zakázek ve výši 2,84 miliard eur byl výrazně vyšší než minulý rok. K 30. červnu 2022 zaměstnával celý koncern přes 13 000 zaměstnanců.

Vynikající objem přijatých zakázek ukazuje, že koncern Rohde & Schwarz má na svých trzích dobrou pozici. Obchodní aktivity byly ovlivněny napjatou situací v dodavatelských řetězcích. Ke zvýšení stability koncernu přispěla velká hloubka hodnototvorného procesu v jeho vlastních podnicích v Německu, České republice, Singapuru a Malajsii. V České republice společnost Rohde& Schwarz zaměstnává v jihočeském Vimperku přes 900 zaměstnanců a dále pokračuje s rozšiřováním pracovních kapacit.

Inovativní měřicí technika pro technologie budoucnosti

Společnost Rohde & Schwarz vytváří svými řešeními na poli měřicí techniky solidní základ technologických inovací na rostoucích trzích jako jsou mobilní sítě, automobilový průmysl, kvantové počítače, letectví, kosmonautika a obrana. Tomu také odpovídala poptávka po výkonných testovacích přístrojích pro bezdrátovou komunikaci, signálních generátorech, spektrálních analyzátorech a osciloskopech.

V oblasti mobilních sítí je růst podporován výstavbou 5G sítí a větším rozšíření koncových přístrojů, které dokáží přijímat signál těchto sítí. Současně se začaly objevovat již první náznaky sítí 6G, jejichž základní výzkum podporuje společnost Rohde & Schwarz až do terahertzového subpásma. Rozsáhlé technologické inovace se nevyhnuly ani automobilovému sektoru. S radarovým testovacím systémem nově uvedeným na trh se koncernu podařilo etablovat svoji technickou vedoucí pozici i v této oblasti. Automobilový průmysl tak učinil klíčový krok k vizi autonomního řízení.

Bezpečnostní skenery na ochranu veřejných a soukromých prostor

Bezpečnostní skenery Rohde & Schwarz přinášejí více bezpečnosti na hromadných akcích, letištích nebo v podnicích. R&S QPS201 byl úspěšně certifikován pro použití na letištích v USA a na dalších bezpečnostních kontrolních místech amerického Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA). Vedle Evropy a Asie se tak otevírají zajímavé příležitosti na americkém trhu.

Rohde & Schwarz jako technologický partner projektů

Aktuální geopolitický vývoj vede k přehodnocení bezpečnostních a obraných koncepcí na politické i společenské úrovni. U řady zakázek se společnost Rohde & Schwarz ukázala jako spolehlivý technologický partner. Koncern například vysoutěžil velkou zakázku Britského královského námořnictva (Royal Navy), v jejímž rámci vybaví integrovaným komunikačním systémem i druhou řadu fregat typu 26. Kromě toho se v Německu podařilo poprvé získat zakázku na dodávku kompletního R&S Naval Communications Suite. V rámci Německa prokázal koncern své schopnosti dodávkou digitálního taktického radiového systému SVFuA/SOVERON®D pro bojová vozidla pěchoty Puma.

V civilní letecké dopravě zajišťuje bezpečnou komunikaci systém Air Traffic Control Radio R&S Series 5200, který byl nově uveden na trh. Již krátce po svém uvedení slavil prodejní úspěchy ve Vietnamu, Slovinsku, Austrálii, Malajsii a na Tchaj-wanu.

V segmentu trhu Broadcast & Media dokončil koncern Rohde & Schwarz vývoj prvního televizního vysílače nové generace. Vysokovýkonný vysílač je navržen tak, aby provozovatelům sítí umožnil významné snížení emisí CO2 a zároveň redukci provozních nákladů. Kromě toho je ideální pro budoucí výzvy jako například vysílání 5G. Velký zájem vzbudil na IBC v Amsterdamu, jednom z nejdůležitějších veletrhů v oboru.

Udržitelnost ve všech aspektech vedení podniku

Rohde & Schwarz je rodinnou společností, která veškeré své aktivity financuje z vlastních zdrojů. Celkové vedení podniku je zaměřeno na dlouhodobé cíle, přičemž udržitelnost hraje důležitou roli při všech aktivitách.

Zajištěním obnovitelných zdrojů energie bylo globální téma ochrany klimatu pevně zakotveno v podnikové filosofii koncernu Rohde & Schwarz. Hlavní závody v Německu jsou od konce roku 2021 zásobovány elektrickou energií z obnovitelných zdrojů. Podobné aktivity v jiných lokacích koncernu jsou nyní v realizaci.

Kontaktní osoba

Dominik Klement
PR & HR Marketing Officer
E-mail: dominik.klement@rohde-schwarz.com
Tel.: + 420 388 452 624

Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.

Vimperský závod Rohde & Schwarz je součástí světového technologického koncernu Rohde & Schwarz působícím v oblastech měřicí, vysílací a mediální techniky, kybernetické bezpečnosti, zabezpečených komunikací a dále v oblasti monitorování a testování sítí se světovým obratem 2,5 miliardy EUR. V jihočeském Vimperku působí Rohde & Schwarz od roku 2001 a svou výrobou pokrývá třetinu celkové produkce koncernu, s 930 zaměstnanci patří k největším a nejstabilnějším zaměstnavatelům regionu.


R&S® is a registered trademark of Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.

Vaše kariéra

Zájemci o práci

Zájemci o práci

Rozmanité porftolio našich činností nabízí mnoho možností pro Vaši kariéru.

Více informací

Naši zaměstnanci

Naši zaměstnanci

Být zaměstnancem Rohde & Schwarz přináší celou řadu výhod a benefitů.

Více informací

Pro studenty

Pro studenty

Podopříme Vás při studiu v oborech, které mají budoucnost.

Více informací