System och Projekt

EMC-system

Tack vare över 60 års erfarenhet inom EMC har vi en unik kompetens för att planera och installera system. Vi erbjuder allt från enkla EMC-system för den lilla budgeten till kompletta nyckelfärdiga anläggningar för EMC-tester. Oavsett vilka krav som ställs på ett EMC-system kan vi presentera en optimal och kundanpassad lösning. De flesta stora testhus och storföretag i Sverige, Europa och övriga världen använder EMC-testsystem från Rohde & Schwarz.
Som referensanläggningar i Sverige kan vi nämna Intertek Semko, ABB och Ericsson.


Täckningsmätning

Behovet av mobil kommunikation ökar ständigt. Effektivt utnyttjande av frekvensutrymmet, tillsammans med krav på en hög samtalskvalitet, ställer höga krav på planering och inmätning av moderna radiosystem. Rohde & Schwarz tillhandahåller kompletta system för täckningsmätning för såväl analoga som digitala system, exempelvis GSM, WCDMA, LTE, TETRA, DAB och DVB.


Typgodkännande

Vår långa erfarenhet och stora kompetens inom radiomätteknik ger oss en särställning när det gäller system för typgodkännande. Ett exempel på detta är GSM, där vi redan 1989 utsågs till exklusiv leverantör av den så kallade systemsimulatorn för typgodkännande av alla olika GSM mobiler. Den kunskap och erfarenhet som detta gav oss har vi investerat i instrument och system också för andra applikationer. Idag kan vi erbjuda testsystem för de flesta radiosystem på marknaden, såväl analoga som digitala.


Sändare för rundradio

Rohde & Schwarz är ett av de få företagen i världen som förutom att kunna leverera sändare för bild och ljud, också kan erbjuda en komplett line av mätsystem, både för utveckling men också för drift och övervakning.
Produktutbudet sträcker sig från mätsystem och mätinstrument för FM-radio, spektrum- och kvalitets-kontroll av digitala TV-sändningar och ljudöverföringar till kompletta nyckelfärdiga lösningar för 40 kilowatts sändarstationer.
Mer än 1000 system för rundradiosändare är i dag i bruk över hela världen. Dessa ägs och används av välkända operatörer såsom t.ex. Teracom i Sverige, tyska Telecom, schweiziska PTT, HTV Zagreb, italienska RAI, BBC i Storbritannien (ARQIVA), PPT i Turkiet, MOI i Abu Dahbi samt ERTU i Egypten.


Rundradio – analog, såväl som digital

Vi är en ledande leverantör av TV-sändare för det markbundna digitala TV-nätet. Förutom sändare, har vi också levererat mätutrustning för underhåll och drift av detta nät. Vi stödjer ett flertal olika världsstandarder, bl.a. DVB-T och DVB-T2. Redan år 1948 lanserade Rohde & Schwarz i München Europas första FM-radiosändare. Vi var också först med DAB-sändare. Vi fick också förtroendet att leverera samtliga sändare till den första etappen av DAB-nätet i Sverige. Rohde & Schwarz har också levererat sändare till det pilotprojekt som för närvarande pågår i Sverige, avseende DAB+.
Rohde & Schwarz levererar inte bara sändare, utan också kompletta, nyckelfärdiga system. Vi har också mycket moderna sändarsystem för FM-radio, som uppfyller krav på effektivitet och driftsäkerhet, såväl som hög ljudkvalitet.

International Website