Web sitesi kullanım şartları

Bu web sitesindeki içerik ve bilgiler (bundan böyle "Bilgi" olarak anılacaktır) bağlayıcı değildir ve herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Ürünlerin veya benzer öğelerin görüntüleri, gösterilen orijinal nesneden farklı olabilir.

Rohde & Schwarz şirketler grubundaki şirketler (bundan böyle "Rohde & Schwarz" olarak anılacaktır), bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda zorunlu yasal sorumlulukları dışında, bu web sitesinde gösterilen güvenli bölümlerden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir.

Bu web sitesinden bir bağlantı kullanılarak erişilebilen İnternet siteleri, Rohde & Schwarz'ın üzerinde hiçbir etkisi olmayan, yalnızca üçüncü taraf içeriği içerir. Sonuç olarak Rohde & Schwarz, bu bağlantılı üçüncü şahıs web siteleri veya içerikleri için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul edemez.

Bu web sitesindeki Bilgilere ilişkin telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları ya Rohde & Schwarz'a aittir ya da üçüncü şahıslar tarafından Rohde & Schwarz'a lisans verilmiştir. Özellikle, bu web sitesini çoğaltamaz, düzenleyemez veya yayınlayamazsınız.